Stichting Within Suriname

Wij geven graag terug. Stichting Within Suriname is de sociale kant van WITHIN Life Coaching & Healing. Voor onze brochure in pdf, klik hier.

Onze projecten
Upgrade Couveuse Afdeling ‘s Lands Hospitaal
Groente- en fruitpakket voor gezinnen ism het Leger Des Heils (juni 2020 – september 2020)
Nieuwbouw Shiatsu-massage-gebouw (augustus 2016 – januari 2020)
Gasfornuis en beddengoed Emmahuis (november- december 2018)
Boeken en speelgoed Kinderhuis Liliendaal (oktober 2017)
Bedonigdheden moestuin Kinderhuis Maria Hoeve (oktober – november 2017)
De Coachende Manager coaching sessies Diakonessenhuis (oktober 2017 – november 2017)
Boekenproject Kinderhuis Odoniti (juni – juli 2017)
Coaching hoofdverpleging ‘s Lands Hospitaal (oktober – december 2016)
Coaching Mr. Hubar Stichting (oktober 2015 – februari 2016)

Over de Stichting
De stichting is opgericht op 16 oktober 2015 door Tariq Sadiek & Manisha Durga en bestaat uit enthousiaste vrijwilligers met verschillende achtergronden die geheel belangeloos hun bijdrage leveren aan sociaal maatschappelijk werk. Wij zien vrijwilligerswerk als een zinvolle en bevredigende tijdsbesteding waarbij wij een positieve impact kunnen maken op het leven van een medemens.

Het bestuur bestaat uit vier leden en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Hieronder valt:

  • Het organiseren van fondsenwervende activiteiten;
  • Het coachen en verzorgen van opleidingen, trainingen, lezingen en workshops aan zorgvuldig gedefinieerde doelgroepen;
  • Het organiseren, coördineren en ondersteunen van sociale-, educatieve- en economische programma’s, zowel op individuele als gemeenschappelijke basis;
  • Het samenwerken met andere nationale-, regionale- en internationale natuurlijke- en rechtspersonen, alsook organisaties die gelijke of soortgelijke doelstellingen nastreven;
  • Het uitbrengen van adviezen met betrekking tot de genoemde doelstelling aan diegene die daartoe behoeftig zijn;
  • Het werven en het ter beschikking stellen van financiële middelen en goederen, teneinde middelen te vergaren om het doel van de stichting te kunnen realiseren;
  • Het verrichten van alle handelingen en het ontplooien van alle activiteiten, welke dienstbaar en bevorderlijk kunnen zijn aan de verwezenlijking van de genoemde doelstelling en daarmee in verband staan, één en ander voor zover wettelijk toegestaan.

Onze waarden
De zaadjes waar onze daden uit bestaan, zijn: Liefde, Dienstbaarheid, Betekenis gevend, Betrokkenheid, Duurzaamheid, Transparantie.

Onze visie
Een betekenisvol, gezond, gelukkig en productief leven voor de hulpbehoevende mens.

Onze missie
Het leveren van een wezenlijke bijdrage aan een betere wereld op het gebied van mens, dier en de natuur in de ruimste zin des woords, voor zover wettelijk toegestaan.

Onze leden
Tariq Sadiek (voorzitter) is een liefdevolle en gepassioneerde man, die als Life Coach invulling geeft aan zijn levensdoel: mensen begeleiden richting een betekenisvol, gezond, gelukkig en productief leven. “Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn keuzes, of ze nu succesvol waren of als ze een leermoment waren”. Zijn motto: ‘Sing your Song, Dance your Dance’

Manisha Durga (onder-voorzitter), Marketeer in het bankwezen. Zij zet zich niet alleen graag in voor haar eigen welzijn, maar ook voor anderen die ondersteuning nodig hebben. Zij gelooft erin dat welzijn iets is dat we samen maken; we kunnen individueel, maar bovenal samen een enorme bijdrage leveren aan het verbeteren van levens. Haar motto: “We make a living by what we get, but we make a life by what we give.” (Winston Churchill)

Cherique Mac Donald (secretaris), Research & Development officer in het bankwezen. Zij is een warmhartig en hulpvaardig persoon die avontuurlijk is ingesteld en passievol door het leven gaat, zoekende naar de juiste balans in het leven. Vol toewijding streeft zij naar een verbetering voor mens en milieu; het bereiken van algeheel welzijn door het vinden van evenwicht in belangrijke levensaspecten: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, spiritueel, economisch en ecologisch. Haar motto is: “Balance is the key to happiness. In reaching for balance, we find alignment.”

Natascha Abdoelkariem (penningmeester), In het dagelijks leven is zij branch manager in het bankwezen. Haar vrije tijd brengt zij door met haar gezin, leest zij een goed boek & kokkerelt zij. Als liefde universeel is, dan kan en mag niemand uitgesloten worden. Daarom gelooft zij er sterk in dat door elkaar te helpen de wereld een betere plek wordt. Haar motto: “Choose to see the world through grateful eyes. It will never look the same way again”. (Doe Zantamata)

Margarita van der Zwart (teamlid), Procurement Professional. Als vrije tijdbesteding houdt zij zich graag bezig met haar gezin, dans en lekker eten. Jezelf dienstbaar maken aan het geluk of succes van de ander is voor haar een manier om bewuster door het leven te gaan met respect en gelijkwaardigheid. Haar motto:”Be the change you wish to see in the world” ~by Mahatma Ghandi.

Daniëlla Ogenio-Chitanie (teamlid), in het dagelijks leven is zij Recruitment Manager. Met haar gezin bezig zijn is haar grootste hobby! Het beste omschrijft zij zichzelf als een energieke, vrolijke en behulpzame vrouw, die dagelijks mensen motiveert; ‘mensen worden creatiever en worden actief in het starten van nieuwe initiatieven. Dit zorgt weer voor geluk en positiviteit’. Haar levensmotto is: ‘wees wie je bent, ben wie je wil zijn’.

Onze vrienden
Een bijdrage aan onze activiteiten in welke vorm dan ook is welkom. Tot onze vriendenkring, behoren:

      

Donaties & Sponsoren
Alle donaties en/of giften worden gebruikt om mensen te kunnen helpen of eens een leuke dag voor ze te organiseren.
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een aantal particulieren en instanties die onze stichting een warm hart toedragen en dat mede uiten in de vorm van een bijdrage in geld of goederen.
Als particulier kunt u al bijdragen aan grote projecten voor SRD 10,- per maand.
Mocht u hier interesse in hebben, stuurt u ons dan een e-mail op stgwithinsu@withincoaching.net en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onze bankgegevens
DSB SRD: 30.53.369
DSB USD: 30.53.415
DSB EUR: 30.53.474
t.n.v. Stichting Within Suriname

Onze contactgegevens
Postadres: Koosstraat 11, Paramaribo, Suriname
+597 8531517 | +597 8826060
stgwithinsu@withincoaching.net
Find us on Facebook
KKF #: 28580